Ako sa zorientovať v ponuke kotlov na drevo?


Najstaršie využívané palivo na svete a zároveň zdroj energie je drevo. Na tento účel ho človek využíva od nepamäti, či už za cieľom zohriatia sa, alebo prípravy jedla. Aj dnes je drevo výborný zdroj energie a zároveň hodnotná obnoviteľná surovina. Pri jeho spaľovaní dnes používa človek moderné technológie, aby bol tento proces ekologický a efektívny zároveň. Trh nám ponúka vysokoúčinné kotly na biomasu, ktoré rozdeľujeme podľa toho, aký druh paliva si zvolíme. Kotly na drevo, kotly na drevnú štiepku, na pelety, alebo brikety. Výber kotla na biomasu teda ovplyvňuje druh paliva, ktoré by sme chceli využívať. Rozhodnúť sa môžeme pre jeden konkrétny druh paliva, alebo si môžeme zadovážiť taký kotol, v ktorom je možné spaľovať všetky druhy biomasy.

 krb

Výhody kotlov na drevo

Z ekologického hľadiska je veľkou výhodou, že kotly na drevo využívajú ako palivo obnoviteľnú surovinu, ktorá je ľahko dostupná. Spaľovaním dreva a biopaliva zároveň prispievame k udržaniu zdravšieho životného prostredia a k ochrane ovzdušia. Spaľovaním dreva v moderných kotloch na drevo, ktoré fungujú na princípe jeho splyňovania dosiahneme čisté vykurovanie, pretože sa do vzduchu nevypúšťajú takmer žiadne CO2. Drevo zároveň patrí k najlacnejším palivám na trhu, tým pádom je finančne dostupné pre širokú verejnosť. Pelety – vylisované drevné zvyšky sú v porovnaní s drevom o niečo drahšie, avšak manipulácia s nimi je jednoduchšia. Moderné kotly na drevo sú vysoko účinné aj pri nízkej spotrebe. Majú jednoduché ovládanie a pohodlnú obsluhu. Obyčajne sa musia plniť ručne, ale keďže mnohé kotly na drevo pracujú efektívne, nie je potrebné časté prikladanie. Vykurovanie kusovým drevom prináša mnoho výhod a je obľúbené.

 oheň

Princíp splyňovania dreva

Kotly na drevo, ktoré spaľujú drevo technikou splyňovania umožňujú jeho čisté a bezpečné spaľovanie, vďaka čomu sa do ovzdušia dostávajú len minimálne emisie. Princípom splyňovania je, že počas procesu spaľovania dreva sa vytvára drevoplyn, ktorý sa tiež spaľuje v druhej fáze. Dosahujeme tým vysokú účinnosť a vysokú využiteľnosť dreva, pretože nezostávajú takmer žiadne zvyšky. Plnohodnotné splyňovanie dreva je závislé od jeho vlhkosti, preto je dôležité používať kusové drevo, ktoré je kvalitne vysušené.

Informácie o modernizácii vykurovania, vrátane vykurovania drevom nájdete na stránke: na https://www.vykurovanie24.sk/.