Malé dieťa, čas, peniaze, kariéra

Kto by nechcel, aby bolo jeho dieťa spávne zaopatrené? Každý rodič by chcel dopriať to najlepšie. Samozrejme človek môže chcieť množstvo vecí, no dnes musí rátať s prekážkami aj čo sa týka výchovy dieťaťa. Prvá dilema, zostať pri dieťati, tráviť s ním všetok čas, alebo ísť radšej zarábať peniaze? Druhá dilema, do akej škôlky ho potom dáme, budú v nej dobré podmienky? Bude sa tam dieťaťu vlastne páčiť? S odpoveďami na podobné otázky Vám môže pomôcť i odkaz.

učení

• V odkaze možno nájdete riešenie, ktoré Vám dodá pokoj na duši. Zatiaľ čo budete zarábať peniaze, Vaše dieťa bude v správnych rukách a bude sa mu dostávať príjemných služieb.

Avšak bude mať aj určitý program spolu s ostatnými deťmi. Budú to jeho prvé kroky k poznávaniu a samozrejme i prvé sociálne fungovanie medzi ostatnými ľuďmi. Obe tieto kroky sú pre každé dieťa potrebné. No a vieme, že potrebná je i Vaša kariéra. Nemyslím to tak, že je prednejšia než dieťa, to nie, ale vieme, že na mamičky sa moc nemyslí. Náš sociálny systém to žiaľ vidí tak, že mamičky si moc peňazí nezaslúžia. Je to smutné. Preto v tomto článku zrovnávam peniaze a kariéru s deťmi.

V rámci možností, kedy máloktorá mamička môže zostať dlhé roky doma, je preto aj na mieste, pokiaľ deťom pomôžeme aspoň v tom smere, že im vybavíme starostlivosť s príjemnými a kvalitnými službami.

čtení

Viete, tá doba sa zmenila. Už si rodiny nemôžu dovoliť existovať štýlom, kedy muž chodil zarábať a žena vychovávala dieťa. Veď dnes nestačia v domácnosti ani dva platy a nieže jeden! To by to dieťa zasa bolo obmedzené nízkymi finančnými prostriedkami. A treba si uvedomiť, že aj to školstvo dnes dieťaťu nekúpi skoro ani jednu knihu, už len tie knihy musíte kupovať same. A nehovorím o dalších veciach, ktoré súvisia so správnym vývojom dieťaťa v tejto dobe. Všetko, všetko, budete musieť financovať samy. Preto mnohé matky rozmýšľajú aj nad kariérou.