Prečo sú peniaze dôležité? A sú vôbec?

Peniaze sú v dešnom modernom svete všade a sú veľmi dôležitým motívom konania, čiže ovplyvňujú dokonca aj naše správanie. Priamo a preukázateľne ovpyvňujú naše konanie. Premietajú sa do ľudskej psychickej a pohody a preto sú dôležitou oblasťou skúmania aj v odbore ako psychológia. Zaoberá sa tým, aká je úloha peňazí v učení podmieňovaním, ako deti prichádzajú k pochopeniu významu peňazí.

peníze

Peniaze plnia okrem ekonomickej funkcie aj symbolickú, pretože sú ukazovateľom statusu, symbolizujú úspech. Často sa s nimi spája aj úzkosť a obavy neistota spojená s možnou ich stratou peňazí.
Silné psychologické významy peňazí sú:

  1. Bezpečie– čím viac peňazí človek vlastní, tým cíti väčšiu istotu, čo ovplyvňuje aj jeho vzťahy. Pri nedostatku alebo nadbytku peňazí sa ľudia obrnia pred ostatnými ľudmi a mavajú strach z finančnej straty alebo sa, naopak, stránia ľudí, pretože majú nedostatok financii.
  2. Moc– peniaze predstavujú určitý status, dominancie a kontroly.
  3. Láska– ľudia, ktorí majú nedostatok lásky, si ju zvyknú nahrádzať peniazmi.
  4. Sloboda– peniaze nás dokážu oslobodiť od rutinnej práce, ponúkajú nám veľa možností a príležitostí, ako ich použiť.

Výsledky vykonaných prieskumov sa zhodujú v tom, že postoje k peniazom sú formované už v ranom detstve a zostávajú konzistentné, čiže sa už nemenia. Vzťah k peniazom prispievajú najmä rodičia a to faktormi ako sú ich príjem, vzdelanie, sociálna trieda, presvedčenia, výchovné praktiky, peňažné návyky a celkový nazor a vzťah k peniazom.

Ľudia s vysokým príjmom menej vnímajú peniaze ako niečo zlé, skôr majú názor, že peniaze reflektujú ich výkon. Osoby, ktoré majú vysokú pracovnú morálku majú tendenciu asociovať peniaze so zlom a mocou. Jednotlivci, ktorí sú orientovaní na voľný čas vnímajú peniaze ako dobro, reprezentáciu výkonu. Tí z nás, ktorí impulzívne utrácajú peniaze, majú zvyčajne nižšie sebahodnotenie, majú presvedčenie, že peniaze môžu zvýšiť ich vlastné sebahodnotenie a veria dokonca, že vďaka peniazom majú menej problémov.

Mnohí argumentujú, že peniaze nie sú dôležité, no práve títo ľudia ich majú dostatok. Psychológovia poznamenávajú aj na tento jav – a to tak, že zistili, že pokiaľ človek nevlastní peniaze nevyhnutné na slušný život, peniaze sú preňho veľmi dôležité, pretože ich potrebuje na uspokojenie základných potrieb, akými sú jedlo, pitie, oblečenie, vzdelanie či zdravie.

dolary

Ak jednotlivec prekročí určitú finančnú úroveň, peniaze sa preňho stávajú menej dôležitými, pretože ich má dostatok a nemá obavy, že bez ďalších príjmov nedokáže vyžiť.

Aj keď sa zdá, akoby všetko bolo o peniazoch, jedno sa nezmení a to,že to najcennejšie je stále zadarmo. Nenechajte sa pomýliť tým, že sú to práve peniaze! 

Prečo sú peniaze dôležité? A sú vôbec?
Ohodnoťte příspěvek