Ako si poistiť budúci dôchodok

Umelé zastropovanie výšky dôchodku pravdepodobne ovplyvní výšku dôchodkov v budúcnosti. Jediným možným riešením ako sa v budúcnosti nenechať nepríjemne prekvapiť je začať riešiť dodatočné sporenie. Štandardné sporenie na bankovom účte nemá veľký význam preto že zhodnotenie je zanedbateľné a ak k tomu pripočítame infláciu tak nemôžme hovoriť o sporení.

peníze.jpg

Pre bežného človeka ktorý má priemerné investičné vedomosti sú k dispozícii produkty ako ETF pričom zásadný rozdiel medzi podielovým fondom a ETF je v tom že poplatky za správu ETF sú diametrálne nižšie. Ďalšou alternatívou konzervatívneho sporenia sú dlhopisy pričom priemerný úrok amerických dlhopisov za posledných 20 rokov sa pohybuje na úrovni 2 percent. Medzi viac voliteľnejšie investície zaraďujeme akciové indexy ktoré ale môžu poskytnúť zaujímavejší výnos. Akciové indexy sú vhodné pre sporiteľov z dlhodobého hľadiska to znamená že viac ako 5 rokov sporenia, čo pri predstave sporenia na dôchodok vyznieva ako prijateľná investícia. Za zváženie stoja americké indexy ktoré dosiahli výborné zhodnotenie za posledných 18 rokov S&P 500 4,1%, DOW JONES 4,7 % alebo NASDAQ 3,5%. Z európskych indexov sa ako najlepšia voľba javí nemecký DAX ktorý dosiahol za posledných 18 rokov priemerný výnos 3,4 %.

investie.jpg

 Ako ďalšia možnosť investovania je investícia do komodít. Pri komoditách je najobľúbenejším investičným artiklom zlato. Táto komodita sa vyšplhala za posledných 20 rokov na priemernú úroveň 8,5 %. Medzi investormi je zlato považované za bezpečný prístav a  obzvlášť vyhľadávaným investičným nástrojom ak sa globálna ekonomika rúti do recesie.  Ak sa investor chce poistiť voči rôznym výkyvom na finančnom trhu je dôležité správne zostavenie portfólia či už formou čiastkových investícií do každej zo zmienených investičných možností, alebo formou pravidelného investovania na mesačnej báze v rovnakých čiastkach. Je už na každom človeku aký variant sporenia si vyberie no treba mať na pamäti, že na dôchodku príde nejednému budúcemu dôchodcovi každé jedno nasporené euro vhod.