Upchaté a zanesené kanalizačné potrubie

Z času na čas sa to stane. Upchá sa nám drez alebo umývadlo a stretávame sa so zaneseným kanalizačným potrubím. Nie je to nič príjemné a kanalizáciu treba poriadne prečistiť. Nebolo by však takisto od veci pravidelne ju prekontrolovať a vyhýbať sa vylievaniu či splachovaniu vecí, ktoré do drezu, umývadla, či toalety nepatria. Vravíme napríklad o rôznych mastnotách, o odpadovom oleji, o vlasoch, liekoch, zvyškoch z jedál a podobne.

Čisté odpadové potrubie je základom prirodzene funkčného odtekania a splachovania vody.

Potrubie, kanalizácia

  • Preto sa oplatí kontrolovať a dbať na jeho čistý stav. Respektíve aby v ňom nevznikali usadeniny a nánosy, ktoré začnú blokovať a spomaľovať prirodzené odtekanie vody.

Ak teda budete používať umývadlo alebo kuchynský drez, v prípade upchatého potrubia môžete byť svedkom pomalého či anormálneho správania vody pri jej splachovaní. Prečistenie odtokov či potrubí vráti funkčnosť týchto súčastí do ich pôvodného, nepoškodeného stavu. Budú sa tak môcť opäť nerušene používať a byť v neobmedzenej prevádzke.

Funkčnosť umývadla, kuchynského drezu, či napr. toalety je veľmi dôležitá ako v bytoch, tak aj na domoch, a predovšetkým hlavne v podnikoch a prevádzkach, akými sú najmä reštaurácie. A práve tu je vznik havarijného stavu v kuchynskom dreze najrizikovejší. Pretože sa v týchto prevádzkach každodenne umýva množstvo riadu, čo znamená aj vysokú pravdepodobnosť vylievania a splachovania ostatkov do kanalizácie, ktoré tam nepatria a upchávajú ju.

Kuchynský drez

Či už sa problém so zapchatou kanalizáciou vyskytne u vás doma alebo v podniku, neváhajte využiť krtkovanie. Službu, ktorá vás problému so zaneseným kanalizačným potrubím zbaví rýchlo a profesionálne, bez poškodenia potrubí a bez zbytočného neporiadku.

  • Servis poskytujúci túto službu je v prevádzke nonstop a má pobočky vo viacerých väčších aj menších mestách na Slovensku.