Ako zvládnuť dieťa v puberte?

Rodičia si naivne myslia, že všetko zlé vo výchove dieťaťa je už za nimi, keď sa ich potomkovia naučia chodiť na nočník, neskôr si dokážu sami zaviazať šnúrky a nakoniec sa úspešne naučia čítať, písať a počítať. Akosi však zabúdajú, že aj oni si prešli obdobím, ktoré mnohým rodičom vyvoláva vrásky na tvári – puberta. Keď vaše deti navštívi „milý“ návštevník zvaný puberta, vedzte, že už nič nebude tak ako bolo predtým. Vaše rady a poúčania zrazu strácajú účinok a je to ako keby ste hrach na stenu hádzali. V puberte si deti myslia, že už sú takmer dospelé a podľa toho sa aj správajú. Všetko vedia najlepšie a od nikoho si v žiadnom prípade nechať rozkazovať nenechajú.

teenager

Ak sa však nad tým poriadne zamyslíme, puberta nie je až taká nočná mora, akú si mnoho rodičov predstavuje. Skúste sa vrátiť o pár rokov späť a zaspomínať si na svoje obdobie dospievania. Čo konkrétne vám v tomto období vadilo a aký bol váš názor na okolitý svet?
Základným pilierom nezhôd medzi vami a vašimi potomkami v období puberty sú rozhodne generačné rozdiely. Mladá generácia nechce opakovať život rodičov a preto si v mnohých veciach hľadajú nové chodníčky, čo nemusí byť vždy na škodu. S pubertiakom sa vy ako správny rodič snažte komunikovať a zaujímajte sa o veci v jeho živote. Určite to však nerobte formou nátlaku a ak sa s vami nechce rozprávať, slušne mu povedzte, že to chápete a že sa s vami môže porozprávať kedykoľvek inokedy. V žiadnom prípade si rozhovor nevynucujte, inak sa to minie účinku.

láska

Každý rodič by mal svojmu dieťaťu ukázať mantinely, ktoré by nemal prekročiť. V puberte sa však často stáva, že sa tieto bariéry prekročia a vaše dieťa vyskúša chuť alkoholu, prvýkrát okúsi cigarety či zažije prvý pohlavný styk. O rizikách každého z vyššie uvedených vecí by ste mali svoje dieťa informovať. Aj tu však platí, snažte sa vyvarovať zakazovaniu a prikazovaniu – pubertiak si musí na všetko vytvoriť svoj vlastný názor a až potom sa rozhodne, čo je pre neho škodlivé. Darmo budete zakazovať, vždy ho neustriehnete a zakázané veci bude robiť tajne. Konečným cieľom vašej výchovy by malo byť pripraviť do sveta nového dospelého, ktorý sa o seba dokáže sám postarať.