Dôvody, pre ktoré študovať a pre ktoré neštudovať humanitné vedy


Dôvody pre:

1.      Ak ťa to baví, choď do toho!Zaujíma ťa to, baví ťa to, pracuješ na tom, ide ti to a vzdelávaš sa v danej oblasti sám…. jednoducho vieš, že budeš v tom uplatniteľný. Zbytočne ti bude niekto hovoriť, že sa neuplatníš, najskôr určite nebude vedieť o tebe viac ako ty sám. V takomto prípade bude asi pravdepodobné, že ospevované technické vedy budú pre teba nonsens, samozrejme, v prípade, že k nim nemáš žiadny vzťah.

knihy
 
2.      Nová doba, nové možnosti. V 90 rokoch bolo in študovať právo, začiatkom tretieho milénia až do dnes sú to informačné technológie. Bill Gates nedávno zmienil, že top oblasti v blízkej budúcnosti budú: energetika, umelá inteligencia, biochémia a genetika.  Vzhľadom k meniacej sa tváre Európy, je možné, že taký kulturológ, politológ alebo religiológ sa bude môcť jednoduchšie uplatniť.  Napríklad, v niektorých Európskych krajinách sú verejné inštitúcie pre migráciu.
 
 Dôvody proti:
 
1.      Študijných odborov je mnoho. I keď štúdium práva znie stále dobre, na Slovensku máme 6 fakúlt práva, čo je ešte viac nepochopiteľné, že máme 9 katedier politológie, podobne je na tom aj viacero ďalších odborov. Navyše tieto odbory sa často prekrývajú svojim študijným plánom, resp. obsahom. V takýchto podmienkach medzi študentami neexistuje súťaž a to z dôvodu, že tých najlepších je málo v pomere k ostatným. Následne je zo strany trhu menší dopyt po absolventoch týchto odborov.
 
stůl

2.      Kvalita štúdia. Tým, že je tých odborov ako húb po daždi, ovplyvňuje aj ich následnú kvalitu. Pri pôrodnosti v 90 rokoch a zároveň pri dnešnej nemalej ponuke humanitno-spoločenských odborov sa deje to, že školy prijímajú rôznych „študentov“, aj takých, ktorí študujú len pre titul. V konečnom dôsledku si takto školy chcú zachovať, čo najviac študentov, hlavne z finančných dôvodov. Latka učiva a zároveň náročnosť štúdia má klesavú tendenciu. Pochopiteľne, neplatí to na každú školu, no vo všeobecnom meradle to tak najskôr bude.

titul
 
 
3.      Nato, aby si bol politológ, nemusíš študovať politológiu.To neplatí u iných odborov ako sú medicínske a pod. V prípade, že máš záujem o politológiu, je už lepšie študovať skôr právo. Ak by si sa chcel neskôr stať napríklad advokátom, alebo prokurátorom, tak s politológiou to nebude možné.
 
V konečnom dôsledku je na samotnom uchádzačovi ako zhodnotí seba a svoj potenciál pre budúce štúdium.