Archiv rubriky: Vzdelanie

Ako úspešne a bez následkov zvládnuť skúškové

Vysoká škola je vlastne skvelá vec. Naučíte sa neuveriteľné množstvo zaujímavých a užitočných vecí, stretnete veľa nových ľudí, ktorí vám neskôr v živote môžu pomôcť. Naviažete nové priateľstvá, alebo aj bližšie vzťahy. Osamostatníte sa … To sú všetko výhody. Jediným skutočným problémom je to nešťastné skúškové. Rôzne seminárne práce počas semestra sa dajú zvládať, no dva…

Číst dále
 

Vplyv vzdelania na zamestnanosť a nezamestnanosť

Vysokoškolskí vzdelaní ľudia v celkovej miere nezamestnanosti na Slovensku tvoria len malú zanedbateľnú skupinu a skôr iné okolnosti ako možnosť nájsť prácu ich viedli k tomu, aby boli zaevidovaní ako nezamestnaní.  Slovensko je krajinou, s jednou z najvyšších mier regionálnych disparít v Európskej únii. Vývoj miery nezamestnanosti kopíruje všeobecný socio-ekonomický vývoj na Slovensku. Od roku 1998 sa regionálna štruktúra niekoľkokrát menila…

Číst dále
 

Globalizácia, rozvoj vedy a techniky a vzdelávanie

Globalizačné procesy spojené s rozvojom nových komunikačných technológií výrazne ovplyvňujú národné trhy práce a problém zamestnanosti nadobúda nové dimenzie. K základným štrukturálnym črtám trhu práce krajín Európskej únie, ale aj Slovenskej republiky patrí starnutie obyvateľstva, vysoká úroveň dlhodobej nezamestnanosti, vysoká nezamestnanosť osôb s nízkym vzdelaním, vysoká nezamestnanosť mladých ľudí a veľké regionálne rozdiely. Zamestnanosť a produktívna práca sú…

Číst dále
 

Slovenské školstvo nedostáva potrebné financie

Slovenské školstvo nedostáva potrebné financie Problém vzdelávania našej mladej generácie sa rieši už roky. Neustále reformácie zákonov, ktoré ovplyvňujú školstvo a vyučovanie na našich školách neprináša potrebné ovocie. Nespokojnosť je na strane študentov a žiakov, ako aj na strane učiteľov. Žiaci sa sťažujú na nepostačujúc kvalitu vzdelávania, kde sa teória mnohokrát nestretáva s praxou. Tým pádom sa na…

Číst dále