UČÍTE VAŠE DETI, ABY SI VÁŽILI PENIAZE?


Medzi najdôležitejšie hodnoty v živote patrí zdravie, láska, rodina, priatelia. Každý človek má svoj rebríček hodnôt. Je smutné, že dnes ľudia zvyknú na prvé miesto dávať peniaze a to učíme aj naše deti. Pravdou je, že nám život uľahčujú, ale nemali by byť na prvom mieste. Dnešné deti sú zvyknuté mať všetko a hneď.

Mnohí rodičia urobia všetko, aby požiadavky svojich deti uspokojili. Medzi rodičmi dokonca panuje rivalita a predbehujú sa ktoré dieťa má lepšiu hračku, značkové oblečenie, lepší mobil. Neuvedomujú si, že takýmto spôsobom vedú deti k zlým finančným návykom, deti si takto peniaze prestanú vážiť. Vhodným spôsobom je vreckové, takto sa deti naučia mať zdravý prístup k peniazom a nebudú si myslieť, že peniaze padajú z neba. Mnohokrát rodičia nevedia kedy začať s vreckovým a ako.
pokladnička pro spoření
HODNOTA PEŇAZÍ
·         V prvom rade je potrebné, aby si deti začali uvedomovať hodnotu peňazí. Vreckové je výbornou pomôckou, pretože keď si dieťa peniaze minie dostáva sa do finančných problémov,
·         Ideálny vek na začatie s vreckovým je prvý ročník na základnej škole,
·         Stačí šporiť do prasiatka, aby deti chápali význam peňazí.

O PENIAZOCH S DEŤMI HOVORTE
·         S Deťmi treba o peniazoch hovoriť, je potrebné, aby vedeli odkiaľ sa berú a nie sú nekonečné,
·         Nesnažte sa pred deťmi vyzerať, že na všetko máte, hovorte o svojej finančnej situácii, deti budú lepšie chápať, prečo si nemôžu určité veci dovoliť ako ostatné deti,
·         Buďte pre deti vzorom. Keď budete s peniazmi zarábať zodpovedne, naučíte to aj svoje deti. Ak peniaze rozhadzujete, míňate na nepotrebné veci, nečakajte, že deti naučíte hospodáriť. Naučíte ich to isté,
·         Hovorenie o peniazoch by sa malo začať okolo piateho veku života dieťaťa,
dítě jako fotograf
TOMUTO SA RADŠEJ VYHNITE
·         Neuplácajte deti za známky– tento problém robia mnohí rodičia. Ak dostaneš dobrú známku, dostaneš 5 eur. Ide tu o snahu motivovať svoje dieťa k tomu, aby sa lepšie učilo. No táto forma motivácie nie je správna. Dieťa sa jednak naučí, že za všetko musí byť odmenené a nepochopí, že sa učí pre seba a nie kvôli peniazom,

·         Nemusia mať všetko– netreba im kúpiť všetko, na čo si spomenú. To vedie deti k rozmaznanosti a k nerozvážnosti,
·         Naučte deti šetriť– ak deti dostávajú vreckové, naučte ich s nimi hospodáriť. Nemusia si všetko minúť hneď, dokonca si môžu peniaze odkladať na bicykel, alebo výlet. Ak to dokážu, budú mať z veci väčšiu radosť,
·         Naučte ich vnímať hodnotu peňazí– každé dieťa by malo chápať hodnotu peňazí a vedieť, čo si môžu dovoliť a čo nie. Je veľkou chybou, ak si deti myslia, že na čo si spomenú, musia rodičia automaticky kúpiť.