Dlhopisy a hotovosť


•         Dlhopisysú vlastne hotové peniaze, ktoré sú dôležité pre našu budúcnosť.
•         Hotovosťsnáď nie je potrebné rozpisovať.
Spojením dlhopisov s hotovosťou sa môže získať, alebo v opačnom prípade stratiť podstatná čiastka peňazí.

euro

Samotná hotovosť je veľmi dôležitá okrem bežných, k životu potrebných vecí, taktiež k investovaniu. Ak bude mať svoje, voľné peniaze a žiadna z ostatných investičných oblastí nebude dostatočne atraktívna, hotovosť zostáva našim útočiskom a našou zbraňou. Jej umiestnenie môže byť prevedené rôznymi spôsobmi. Existuje veľa vkladov s rôznou dobou uloženia. Vklady poskytujú úroky, ktoré, ako inak, stúpajú spolu so stúpajúcou dobou uloženia.

vietnam

 Hotové peniaze môžeme teda uložiť rôznymi spôsobmi:

 Doma, v podobe bankoviek a mincí.
 V banke, alebo inštitúcii, v ktorej sa spravujú peniaze, pričom nám poskytnú   spomínanú dlhú dobu uloženia, alebo špeciálny sporiaci účet.
Naše peniaze môžme vložiť i do cudzej meny.
Teda spôsob umiestnenia našich peňazí  je veľmi dôležitý, pretože peniaze reprezentujú našu snahu, zárobok a to, ako a kde ich uložíme, bude ovplyvňovať našu budúcnosť.

peníze

Dlhopisy sú tkzv. úpisy s dlhým príjmom. Vyjadrujeme nimi určitý finančný nárok voči firme, či dokonca vláde. V podstate sa jedná o nepreberateľné množstvo s určitou dobou trvania. Doba trvania končí dátumom, kedy sú dlhopisy splatené spoločnosťou, ktorá si ich prostredníctvom vypožičala určitú čiastku. Nesú určitý výnos, ktorý vypožičiavateľ postupne platí veriteľovi. Začiatočný výnos je taký bonus, ktorým sme odmenení za naše zapredanie sa investorovi. S väčšinou dlhopisov, ale nie všetkými, sa obchoduje na finančných trhoch a výnosy sú potom rôzne podľa toho, aká bude ich cena na spomínanom trhu. Pritom dlhopisy sú formou záväzku pre spoločnosť alebo vládu, ktorá ich vydáva.
•        Vydavatelia dlhopisov hodnotia spoločnosti, ktoré nazývame Ratingové agentúry.